Історичні витоки формування індустрії гостинності в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУ імені В. Н. Каразина

Анотація

Опис

Сучасні тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу: міжнародний та національний досвід: колективна монографія / за заг. ред. А.Ю. Парфіненка. - X.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. - 412 с.

Ключові слова

Україна, туризм, індустрія гостинності

Бібліографічний опис

Онацький М.Ю. Історичні витоки формування індустрії гостинності в Україні / М.Ю. Онацький // Сучасні тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу: міжнародний та національний досвід. - X.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. - С. 338-357.