Дозвілля харківців наприкінці XIX– на початку XX століття

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

Анотація

У статті використано спогади корінних харківців, мешканців окраїни Харкова, дитинство, юність і зрілість яких припали на кінець XIX– початок ХХ ст. Подано відомості й зазначено особливості різноманітних видів дозвілля представників декількох вікових категорій. Зроблено висновки про переважання безкоштовних розваг у людей з низькими статками, про досить високу стійкість естетичних уподобань міської бідноти. В статье использованы воспоминания коренных харьковчан, жителей окраины Харькова, детство, юность и зрелость которых пришлись на конец XIX– начало ХХ века. Представлены сведения и определены особенности разнообразных видов досуга представителей нескольких возрастных категорий. Сделаны выводы о преобладании бесплатных развлечений людей с низким достатком, о достаточно высокой стойкости эстетических предпочтений городской бедноты. The article draws on memories of indigenous Kharkov, Kharkov outskirts of people, childhood, adolescence and maturity,which took place in the late 19-early 20 century. Provides information and identify features of a variety of leisure activities of representatives of several age categories.The conclusions about the prevalence off reentertainment for people with low incomes, the relatively high stability of the aesthetic preferences of the urban poor.

Опис

http://www-philosophy.univer.kharkov.ua/ua/kafedra/visn_ua/visn_15.html

Ключові слова

дозвілля, розважальні заклади, гра, розвага, досуг, заведения досуга, игра, развлечение, leisure, leisurefacilities, games, entertainment

Бібліографічний опис

Удовенко Л. О. Дозвілля харківців наприкінці XIX– на початку XX століття / Л. О. Удовенко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - 2012. - № 1006. - Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. - Вип. 15. - C. 70-75.