Лінгвістичні метамоделі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

Стаття присвячена методам оцінки альтернативних лінгвістичних моделей різних типів. Систему критеріїв такої оцінки для вибору однієї з конкуруючих об’єктних моделей названо мета моделлю. Розглянуто різні типи мета моделей у залежності від різних типів об’єктних моделей. Розмежовано два типи моделей: породжуючі й перетворюючі. Уточнено критерій повноти для великих баз даних. Уведено два критерії внутрішньої довершеності моделей: дескриптивна й процедурна простота. Запропоновано кількісні міри якості для породжуючих і перетворюючих моделей.

Опис

The paper is devoted to some estimation methods of alternative linguistic models of different types. A system of criteria of such estimation offering a choice of a certain model among the competing ones is named as a metamodel. The paper, depending on variety sets of objective models, studies some different types of the metamodels. It also shows how to specify a criterion of completeness in the large databases; distinguishes between two types of the models – generating and transforming ones; brings in the both criteria of the models’ internal perfection – declarative and procedural simplicities; and provides quantitative measures of quality for the generating and transforming models.

Ключові слова

об’єктні моделі, мета моделі, декларативна простота, процедурна простота, відстань між текстами

Бібліографічний опис

Кравчук І.С. Лінгвістичні метамоделі / І.С. Кравчук // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. Сер.: Філологія. – 2011. – № 936, вип. 61. – С. 8 - 11