«Здеформований світ» як інтенціональний об’єкт. «Твори», том І: мотиви, герої, структура

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Х. : Видавництво ХНУ ім. В.Н. Каразіна

Анотація

Художній світ Хвильового – складне й багатогранне явище. Воно відзначається філософсько-естетичною скомплікованістю, гетерогенністю, синкретичністю, його внутрішній структурі притаманна інтеграція різновекторних стильових складників. Письменник працював у літературному оточенні, зазнавав впливів, був відкритим до нових мистецьких ідей та віянь. Тому дослідження властивостей його художнього світу потребує висвітлення як особливостей творчості Хвильового, так і її зв’язків із загальними тенденціями літературного розвитку першої третини ХХ століття.

Опис

Ключові слова

українська література, український модернізм, Хвильовий Микола, творчість Хвильового Миколи, «Твори», «Етюди», проблема деформації людини і світу, руйнування традиційних цінностей, постреволюційна деформація особистості, авторські міфи, модерністична концепція світу і людини

Бібліографічний опис

Безхутрий, Ю.М. «Здеформований світ» як інтенціональний об’єкт. «Твори», том І: мотиви, герої, структура /Юрій Миколайович Безхутрий // Художній світ Миколи Хвильового / Юрій Миколайович Безхутрий. – Харків, 2005. – С. 75–157.