Бібліотечна мережа Луганської області

Ескіз недоступний

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Визначено роль і завдання сучасних бібліотек у сприянні суспільному прогресу та переходу до інформаційного суспільства. Схарактеризовано бібліотечну мережу Луганської області на 1. 01. 2009 р. та виявлено особливості її територіальної організації. Проведено аналіз основних елементів бібліотечної системи Луганщини – фондів, матеріально-технічної бази, працівників, користувачів, фінансування

Опис

Ключові слова

бібліотека

Бібліографічний опис

«Наукові пошуки географічної громадськості: вчора, сьогодні, завтра»: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 50-річчю заснування Луганського відділу Українського Географічного Товариства (Луганськ, 26-28 жовтня 2009 р.) / [відп. ред. Ю. О. Кисельов]. – Луганськ: Вид-во ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 2009. – 213 с. – с. 148-152