Створення та діяльність кооперативів кустарів-підприємців в УСРР у 20-х рр. ХХ ст.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

Стаття присвячена дослідженню створення та діяльності кооперативних товариств кустарів і ремісників в українському селі періоду непу. Велика увага приділяється з’ясуванню підприємницького типу селянських господарств. У статі висвітлюється вплив кооперації на структуру сільськогосподарського виробництва, залучення до ринкових відносин. Автор доводить, що кооперативна форма була лише доповненням самодіяльного кустарно-ремісничого підприємництва в містах і селах України.

Опис

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки http://www-philosophy.univer.kharkov.ua/ua/kafedra/visnyk_ua.html

Ключові слова

кустарно-реміснича промисловість, кустарі, кооперація, НЕП, сімейно-трудові промисли

Бібліографічний опис

Олянич В.В. Створення та діяльність кооперативів кустарів-підприємців в УСРР у 20-х рр. ХХ ст. // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2011. – № 939. – Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. – Вип. 14. – С. 65-70.