Склад пуголовків зелених жаб (Pelophylax esculentus complex) в Іськовому ставі (НПП «Гоміль-шанські ліси»)

Анотація

Опис

Ключові слова

Pelophylax esculentus complex, геміклональні популяційні системи, Сіверсько-Донецький центр різноманіття зелених жаб

Бібліографічний опис

Макарян Р. М., Бірюк О. В., Коршунов О. В., Кравченко М. О., Мелешко О. В., Трохимчук Р. Р., Шабанов Д. А. Склад пуголовків зелених жаб (Pelophylax esculentus complex) в Іськовому ставі (НПП «Гомільшанські ліси») / Матеріали наукової конференції “Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природоохоронних територій” (смт Шацьк, 8–11 вересня 2016 р.). – Львів: СПОЛОМ, 2016. – С. 61-65.

Зібрання