Візантиністка в творчості і планах О. Білецького (до 130 річниці від дня народження)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

Анотація

Статтю присвячено О. Білецькому як вченому-візантиністу. Основну увагу зосереджено на його професійній підготовці під час навчання на історико-філологічному факультеті Харківського університету на початку ХХ ст., на візантиністичній тематиці в наукових працях та творчих планах О. Білецького. Проаналізовано вплив наукового середовища історико-філологічного факультету Харківського університету на становлення О. Білецького як візантиніста а також умови, за яких стала неможливою реалізація всіх його творчих задумів. Статья посвящена А. Белецкому как ученому-византинисту. Основное внимание сосредоточено на его профессиональной подготовке в период обучения на историко-филологическом факультете Харьковского университета в начале ХХ в., на византинистической тематике в научных трудах и творческих планах А. Белецкого. Проанализировано влияние научной среды историко-филологического факультета Харьковского университета на становление А. Белецкого как византиниста и условия, в которых стала невозможной реализация его всех творческих планов. The paper deals with the formation of A. Byletsky as a scientist and specialist in Byzantine Studies. The main attention is paid on his professional training during his studying at the Faculty of History and Philology of Kharkiv University in the early twentieth century, on Byzantine questions in scientific works and creative projects by A. Beletsky. The influence of the scientific environment of History and Philology Department of Kharkiv University on the formation of A. Byletscky as a byzantinist and the conditions, in which it was impossible to realize all his plans, are analized.

Опис

Електронний архів Вісника Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки http://www-philosophy.univer.kharkov.ua/ua/kafedra/visnyk_ua.html

Ключові слова

О. Білецький, візантиністика, історія візантійської літератури, історико-філологічний факультет Харківського університету, А. Белецкий, византинистика, история византийской литературы, историко-филологический факультет Харьковского университета, A. Beletsky, Byzantine Studies, the History of Byzantine Literature, the Faculty of History and Philology of Kharkiv University

Бібліографічний опис

Домановська М. Є. Візантиністка в творчості і планах О. Білецького (до 130 річниці від дня народження) // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2013. – № 1055. – Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки». – Вип. 16. – С. 15-22.