Політична система України у контексті транзитних викликів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Практика останніх десятиліть свідчить, що найбільш вразливими до геополітичних викликів є країни, в яких почалися процеси демократизації внаслідок третьої та четвертої „хвиль” трансформації. Багато демократичних переходів виявили чіткі тенденції до зменшення впливу інститутів демократії на політику та зростання привабливості авторитаризму За результатами моніторингу Дому свободи, Україна як і раніше відноситься до групи „гібридних режимів”. Політична система України є вкрай беззахисною перед викликами як демократичного транзиту, так і геополітичних факторів. Dramatic dispersion of regime outcomes after an initial transition to competitive regimes has occurred in many parts of the world in the third and fourth waves of democratization. Many transitions to competitive regimes failed, resulting in a burgeoning number of competitive authoritarian regimes that sponsor controlled elections. Some regimes have status hybrid regimes. Freedom House’s monitoring shows that Ukraine is hybrid regime. Political system of Ukraine is very instability and fragile under external factor. This article is devoted to analysis of some features of political institutions.. Permanent political crisis during several years increases potential risks for Ukrainian independent and authoritarian tendencies.

Опис

Ключові слова

політична система, політична влада, Конституція, повноваження політичних інститутів, political system, political power, Constitution, political institutes

Бібліографічний опис

Шаповаленко М.В. Політична система України у контексті транзитних викликів / М.В. Шаповаленко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія „Питання політології” – № 1073. – 2013. – С. 5-11