Дослідження стану популяційної системи зелених жаб (Pelophylax esculentus сomplex) Іськівого ставу Зміївського району Харківської області

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Серія - Біологія

Анотація

В Іськовому ставі (околиці села Гайдари Зміївського району Харківської області) мешкає геміклональна популяційна система зелених жаб, яка кілька разів змінювала свій склад за час її вивчення. У червні-липні 2012 р. проведено п’ять обліків методом мічення та повторного відлову за Петерсоном. Застосована методика індивідуального мічення. Встановлено, що досліджувана ГПС відноситься до систем E-типу з невеликою часткою P. ridibundus та триплоїдних P. esculentus. Чисельність статевозрілих особин становить близько 700 особин, з приблизно п’ятикратною перевагою самців. Досліджувана ГПС відновлюється після кризи, що була пов’яzзана зі спуском ставка у 2000 році. E. V. Meleshko, M. A. Krachenko. The research of state of the green frogs’ population system (Pelophylax esculentus complex) of Is’kov pond in Zmievsky area of the Kharkov region. The population system of green frogs, living in Is’kov pond (near the village Gaydary in Zmievsky area of the Kharkov region) changed the structure during its researching some times. Five counts by the method of tagging and repeated catching by Peterson were made in June and July, 2012. The methodology of individual tagging was applied. The tested population system is related to E-system with a little share of P. ridibundus and triploidic P. esculentus, the number of pubescent individuals is estimated in about 700 individuals with fivefold males’ prevalence. The tested population system is restoring after the crisis, caused by the draining of pond in 2000.

Опис

Ключові слова

Pelophylax esculentus complex, Сіверсько-Донецький центр різноманіття зелених жаб, Геміклональні популяційні системи, Оцінка чисельності

Бібліографічний опис

Мелешко О.В. Кравченко М.О. Дослідження стану популяційної системи зелених жаб (Pelophy-lax esculentus сomplex) Іськівого ставу Зміївського району Харківської області // Вісник Прикар-патського національного університету імені Василя Стефаника. Серія - Біологія. - Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2012. - Вип. XVII. – С. 111 – 115.

Зібрання