Виробнича практика: методичні рекомендації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Методичні рекомендації містять мету і завдання виробничої практики, розкривають особливості її організації в умовах форс-мажорних обставин. Наведено зразки звітних документів, що використовуються під час проходження та захисту виробничої практики. Методичні рекомендації розраховані на здобувачів-практикантів, керівників практики та членів комісії із захисту практики.

Опис

Для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» освітньо- професійної програми «Міжнародна інформація та міжнародні комунікації»

Ключові слова

міжнародні відносини, суспільні комунікації, регіональні студії, освітньо-професійної програми, міжнародна інформація, міжнародна комунікація, мета і завдання виробничої практики, форс-мажорні обставини, зразки звітних документів, здобувачі-практиканти, керівники практики, члени комісії із захисту практики

Бібліографічний опис

Виробнича практика : методичні рекомендації (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» освітньо- професійної програми «Міжнародна інформація та міжнародні комунікації») / Уклад. Т. І. Алексєєва. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2022. – 24 с.