Мифопоэтика Леонида Андреева и Пера Лагерквиста

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

У статті досліджується специфіка, типологічна схожість та продуктивність міфопоетики Л. Адрєєва та П. Лагерквіста в літературі XX ст. The article deals with the characteristic features, typological similarities, and efficiency of L. Andreev and P. Lagerkvist's mythopoetics in the 20th century literature.

Опис

Ключові слова

Андреев, Лагерквист, мифопоэтика

Бібліографічний опис

Московкина И.И. Мифопоэтика Леонида Андреева и Пера Лагерквиста / И.И. Московкина // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2007. – № 787. Сер.: Філологія. – Вип. 52. – С. 310 – 313