Вовчанська міська дума на початку ХХ ст.: складнощі становлення самоврядування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

Анотація

У статті розглядається становлення міського самоврядування у повітовому центрі Вовчанськ наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Проаналізовано соціальний склад гласних міської думи, визначено головні напрямки її діяльності щодо модернізації міста, особливості взаємин із повітовим земством. В статье рассматривается становление городского самоуправления в уездном центре Волчанск в конце ХІХ – начале ХХ в. Проанализированы социальный состав гласных городской думы, определены главные направления ее деятельности по модернизации города, особенности взаимоотношений с уездным земством. The article deals with the formation of municipal self-government in the povyt town Vovchansk at the end of 19 – early 20 century. The social structure of City Council deputies, the main directions of its activity to modernize the town, feature of the relationship with the district zemstvo is analyzed.

Опис

http://www-philosophy.univer.kharkov.ua/ua/kafedra/visn_ua/visn_15.html

Ключові слова

місто, повітове земство, міська дума, вибори, модернізація, город, уездное земство, городская дума, выборы, модернизация, town, district zemstvo, city council, election, modernization

Бібліографічний опис

Чорний Д. М. Вовчанська міська дума на початку ХХ ст.: складнощі становлення самоврядування / Д. М. Чорний // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - 2012. - № 1006. - Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. - Вип. 15. - C. 22-26.