ГIС-моделювання швидкостей вітру центральної частини Вовчанського району Харківської області

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У статті доводиться необхідність застосування геоінформаційних методів дослідження при вивченні енергетичних ресурсів (ВЕР) на локальному рівні. Проведене моделювання засобами ГІС Карта 2008, WindFarm 3.1 та Surfer 8.0. Визначено перспективні ділянки для будівництва вітроенергетичних установок, показаний вплив природних умов на характер та розподіл ВЕР.

Опис

Ключові слова

вітроенергетичні ресурси, геоінформаційна система, сумарна матриця висот, поверхня середніх швидкостей вітру, Вовчанський район Харківської області

Бібліографічний опис

Ачкасова О.О. ГIС-моделювання швидкостей вітру центральної частини Вовчанського району Харківської області / О.О. Ачкасова, О.С. Третьяков // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. - 2009. Вип. 9. – С. 13 – 17.