Переддипломна (науково-виробнича) практика

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017-02-10

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Видання розкриває мету, завдання та зміст переддипломної (науково-виробничої)практики, містить методичні рекомендації з питань проходження практики, оформлення звітної документації переддипломної (науково-виробничої) практики студентами спеціальності «Міжнародні економічні відносини» заочної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Опис

Навчально-методичні матеріали та рекомендації для студентів заочної форми навчання спеціальності «Міжнародні економічні відносини» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Ключові слова

переддипломна практика, звіт з практики, організація практики, мета практики, завдання практики, обов'язки студента-практиканта, зміст практики, індивідуальне завдання, оформлення звіту, підсумки практики, критерії оцінювання практики, зразок оформлення, результати практики

Бібліографічний опис