Семантика и функции мотивов в прозе А.И. Куприна

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті досліджується структурне та семантичне значення мотивів гибелі, обману, несправедливості, насильства, вбивства, чудовиська у творчості О.І. Купріна. Характеризується їхня роль у створенні підтексту. The semantic and structural sense of the motives of loss, falsity, wrong, violence, murder, monster in prose of A.I. Kuprin is analyzed in the article. Their role in creating the implication making is considered.

Опис

Ключові слова

Куприн, мотив, «Болото», «Черный туман. Петербургский случай», «Угар», «Детский сад»

Бібліографічний опис

Скубачевская Л.А. Семантика и функции мотивов в прозе А.И. Куприна / Л.А. Скубачевская // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2006. – № 745. Сер.: Філологія. – Вип. 49. – С. 89–92.