„Ефект віддзеркалення” як проблема політичного маркетингу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Розглядається зв’язок між концепцією „ефекту віддзеркалення” та сучасним етапом розвитку технологій політичного маркетингу. Досліджується вплив „ефекту віддзеркалення” на процес розробки та використання політичних продуктів. The connection between concept of “Mirror effect” and modern development level of political marketing technologies is studied. The impact of “Mirror effect”, that it makes on the process of development and use of political products is researched.

Опис

Ключові слова

ефект віддзеркалення, політичний маркетинг, прикладна політологія, політичний ринок, політичне поле, політичні технології, політичний продукт, програмування попиту, моделі поведінки споживачів, mirror effect, political marketing, political product, applied political science, political, market, political technologies, political field, programming of the demand, models of consumer behavior

Бібліографічний опис

Самброс А.С. „Ефект віддзеркалення” як проблема політичного маркетингу / А.С. Самброс // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія „Питання політології” – № 1060. – 2013. – С. 118-123