Функціональне призначення нагляду і контролю у досудовому розслідуванні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018-01-05

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Міністерство освіти і науки України. –Харків, 2018. Дисертація є спеціальним комплексним науковим дослідженням теоретичних і практичних проблем функціонального призначення наглядової і контрольних видів кримінальної процесуальної діяльності, які в обов’язковому порядку виконуються у досудовій стадії кримінального провадження – досудовому розслідуванні на професійній основі посадовими особами, визначених законом державних органів. Перший із них – прокурорський нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування кримінальних правопорушень покладається на прокурора, другий – відомчий контроль за діяльністю слідчих – на керівника органу досудового розслідування, а третій – судовий контроль за недопущенням незаконного обмеження прав учасників кримінального провадження державними органами, які безпосередньо розглядають кримінальні правопорушення, – на слідчого суддю. На базі проведеного аналізу кримінального процесуального законодавства, міжнародних правових актів, норм Конституції України, новел КПК України 2012 року та наукових праць вітчизняних і зарубіжних авторів досліджено: співвідношення між термінами «нагляд» і «контроль»; сутність і зміст кримінальних процесуальних понять «прокурорський нагляд у досудовому розслідуванні», «відомчий контроль у досудовому розслідуванні», «судовий контроль у досудовому розслідуванні»; значення цих самостійних видів кримінальної процесуальної діяльності; їх функціональне призначення і загальна характеристика; повноваження прокурора, керівника органу досудового розслідування, слідчого судді; процесуальний порядок реалізації цих повноважень.

Опис

Ключові слова

кримінальне провадження, досудове розслідування, прокурорський нагляд, відомчий контроль, судовий контроль, закон, права людини

Бібліографічний опис