Розвиток промислового виробництва як фактор погіршення екологічної ситуації в Харківській області

Анотація

В роботі розкриті основні проблеми погіршення екологічної ситуації в Харківській області внаслідок розвитку промислового виробництва. Показана динаміка обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря у Харківській області за 2006 - 2012 рр. Визначені підприємства з найбільшими обсягами викидів забруднюючих речовин в атмосферу, а також райони област,і в яких ці підприємства є основними джерелами забруднення. Проаналізовані обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосфернне повітря за видами економічної діяльності. Запропоновані шляхи вирішення проблеми забруднення довкілля. Обґрунтовано висновки щодо актуальності даного питання та подальших досліджень.

Опис

Збірник наукових праць «Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна: Геологія – Географія – Екологія». – Випуск № 1098. – Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2014.

Ключові слова

екологічна ситуація, промислове виробництво, джерела забруднення, види економічної діяльності, Харківський регіон

Бібліографічний опис