Федір Кнейпер та створення жіночого пансіону в Чернігові у 1803-1809 рр.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Історія перших світських навчальних жіночих закладів ще потребує ретельних досліджень. Найдетальніша інформація збереглася щодо пансіону Фрідріха (Федора) Кнейпера в Чернігові. У 1803 р. ліфляндський німець Федір Кнейпер відкрив пансіон з амбітними планами щодо освіти дівчат. Незважаючи на нетривале існування, невелику кількість учениць і порушення правил щодо пансіонів, заклад Кнейпера був доволі вдалим проектом і займає певне місце в історії жіночої освіти в Україні. Поширення освіти серед жіноцтва стикалося з низкою труднощів різного рівня, однак поступово набирало сили і нових обґрунтувань своєї потрібності. История первых светских женских учебных заведений нуждается в тщательных исследованиях. Подробная информация о таком заведении на территории Украины сохранилась про пансион Фридриха (Федора) Кнейпера в Чернигове. В 1803 г. лифляндский немец Федор Кнейпер открыл пансион с амбициозными планами о женском образовании. Несмотря на небольшой промежуток времени существования пансиона, небольшое количество учениц и нарушения официальных правил насчет пансионов, заведение Кнейпера было удачным проектом, который занимает определенное место в истории женского образования в Украине. Распространение образования среди женщин встречало определенные трудности разного уровня, но постепенно становилось более мощным и получало новые обоснования своей пользы. The history of the first secular educational institutions for women still requires thorough research. The in-depth information about Friedrich (Fedir) Kneiper’s boarding school in Chernihiv has survived to the present day. In 1803 a German from Liefland named Fedir Knejper founded a boarding school driven by excessive ambitions concerning female education. Despite the short time of its existence, a small number of students and the violation of the official rules concerning boarding schools Kneiper’s institution was a successful project worth mentioning when speaking about the history of female education in Ukraine. The expansion of female education encountered some difficulties at different levels, but gradually grew stronger and received new justification for its necessity.

Опис

Ключові слова

жіноча освіта, пансіон, приватне навчання, Чернігів, Фрідріх Кнейпер, женское образование, пансион, частное обучение, Чернигов, Фридрих Кнейпер, female education, boarding school, private learning, Chernihiv, Friedrich Kneiper

Бібліографічний опис

Маслійчук В. Л. Федір Кнейпер та створення жіночого пансіону в Чернігові у 1803-1809 рр. // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - 2015. - Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. - Вип. 21. - С. 30-34.