Правова природа бездокументарних цінних паперів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

цінний папір, річ, бездокументарна форма цінних паперів

Бібліографічний опис

Скляренко Т.А. Правова природа бездокументарних цінних паперів / Скляренко Т.А. // Від громадянського суспільства – до правової держави: Тези VIІI Міжнародної наукової Internet-конференції студентів та молодих вчених. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – С. 467–469.