Від громадянського суспільства – до правової держави: Тези Х Міжнародної наукової Internet-конференції студентів та молодих вчених

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014-04-25

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Зважаючи на темпи життя, інформатизацію суспільства і дедалі зростаючу роль інформаційних технологій Х Міжнародна конференція молодих вчених та студентів «Від громадянського суспільства – до правової держави», що ініційована юридичним факультетом Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна вже традиційно відбувається у рамках Internet-заходу. З огляду на важливість цього заходу, спрямованого на пропаганду освіти та науки серед молоді, а також актуальність заявленої тематики, конференція сприятиме поглибленню досліджень проблем сучасної юридичної науки та становленню сучасного юриста з розвинутим самостійним мисленням, який здатен правильно аналізувати широке коло актуальних питань соціуму. За підсумками Internet-конференції сформовані рекомендації, які направлені до вищих органів державної влади України та Європи.

Опис

У конференції взяли участь студенти та молоді вченi – представники ВНЗ України та Республіки Білорусь. Усі учасники наукового заходу та інші зацікавлені особи мають змогу безпосередньо спілкуватися з авторами розміщених публікацій за вказаними їх електронними адресами. До збірника увійшли тези студентів та молодих вчених, присвячених проблемам становлення громадянського суспільства і правової держави, які містять наступні напрями: 1. Теорія та історія держави і права. Історія політичних і правових вчень. Філософія права. 2. Конституційне право. Міжнародне право. Муніципальне право. 3. Цивільне право та сімейне право. Цивільний процес. 4. Кримінальне право. Кримінально-процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. 5. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. 6. Трудове право та право соціального забезпечення. 7.Екологічне, земельне та аграрне право. 8. Фінансове право. Банківське право. 9. Господарське право та господарський процес. 10. Право інтелектуальної власності. Інформаційне право. 11 Проблеми боротьби зі злочинністю. Національна, регіональна та міжнародна безпека.

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education, Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History of science, Х Міжнародна наукова Internet-конференція студентів та молодих вчених, internet-конференція, Харківський університет, юридичний факультет, збірник тез, становлення громадянського суспільства і правової держави, теорія та історія держави і права, історія політичних і правових вчень, філософія права, конституційне право, міжнародне право, муніципальне право, право, сімейне право, цивільний процес, кримінальне право, кримінально-процесуальне право, криміналістика, кримінологія, кримінально-виконавче право, адміністративне право, адміністративне процесуальне право, митне право, податкове право, трудове право, право соціального забезпечення, екологічне право, земельне право, аграрне право, фінансове право, банківське право, господарське право, господарський процес, право інтелектуальної власності, інформаційне право, проблеми боротьби зі злочинністю, національна безпека, регіональна безпека, міжнародна безпека

Бібліографічний опис

Від громадянського суспільства – до правової держави: Тези Х Міжнародної наукової Internet-конференції студентів та молодих вчених. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – 402 с.