Практичні роботи з фізичної географії України (8 клас) та методика їх проведення у школі

Ескіз недоступний

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

В статье характеризуется место и значение практических работ по географии в 8 классе. Анализируются программные практические работы по физической географии Украины. Определены основные задачи и роль практических работ по географии в школе, предложен вариант усовершенствования системы практических работ

Опис

Ключові слова

методика навчання географії, практична робота, уміння й навички

Бібліографічний опис

БІЛОБОРОДОВА Л.О., ПРАКТИЧНІ РОБОТИ З ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ УКРАЇНИ (8 КЛАС) ТА МЕТОДИКА ЇХ ПРОВЕДЕННЯ У ШКОЛІ // «Географічні дослідження: історія, сьогодення, перспективи: Матеріали щорічної Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів, присвяченої пам’яті професора Г. П. Дубинського (6-8 квітня 2011 р.) . - 2011.