Цінне джерело лінгвознавчої інформації

Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

«Українська мова. Енциклопедія / За ред. І. В. Муромцева. — К. : Вид-во „Майстер-клас”, 2011. — 400 с. Енциклопедія – універсальний науковий довідник системного характеру, що містить кількісно максимальну, якісно, вичерпно подану сукупність загальної чи галузевої інформації. Радісно констатувати, що й у сфері українського мовознавства, дотичних гуманітарних околів останнім часом з’явилися видання, доповнені й уточнені перевидання академічної енциклопедії „Українська мова” (2000, 2005, 2007), а також новітня „Українська мова. Енциклопедія” за редакцією Муромцева І. В., про яку, в основному, й ітиметься».

Опис

Сагаровський Анатолій Ананійович, к. філол. н., доцент кафедри української мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Ключові слова

Муромцев І.В., "Українська мова. Енциклопедія", рецензія, лінгвознавча інформація

Бібліографічний опис

Сагаровський А.А. Цінне джерело лінгвознавчої інформації / Анатолій Ананійович Сагаровський // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2012. – № 994. Сер.: Філологія. – Вип. 64. – С. 271–273.