Прагматика мовних засобів на позначення дитини в зовнішньому асиметричному спілкуванні (за автобіографічними повістями М. Стельмаха)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

У статті схарактеризовано прагматичні особливості номенів на позначення дитини в зовнішній асиметричній комунікації. Ці мовні засоби проаналізовано за ставленням номінатора до називаної людини, їх функціями, тендерними особливостями та его-станами співрозмовників, участю в комунікативних тактиках, оцінкою, ознаками, покладеними у внутрішню форму слова, та актуалізацією відповідних концептів народної мовної картини світу.

Опис

Коротич Катерина Володимирівна, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Ключові слова

асиметрична комунікація, комунікативна тактика, прагматика, номен, внутрішня форма слова, оцінка, сема, его-стан

Бібліографічний опис

Коротич К.В. Прагматика мовних засобів на позначення дитини в зовнішньому асиметричному спілкуванні (за автобіографічними повістями М. Стельмаха) / Коротич Катерина Володимирівна// Незгасимий СЛОВОСВІТ: Збірник наукових праць на пошану професора Володимира Семеновича Калашника / Уклали Микола Філон, Тетяна Ларіна. – Х. : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2011. – С. 575 - 583