Вплив фізико-хімічних чинників середовища на міжклітинну адгезію лактобактерій Streptococcus thermophilus та еритроцитів людини

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Запропоновано методику для вивчення міжклітинної адгезії та показано можливість її використання для вивчення адгезії бактерій на еритроцитах людини. Визначено, що рН та іонна сила середовища впливають на адгезію S. thermophilus на еритроцитах та не впливають на поверхневий заряд клітин. Встановлено вплив електростатичних взаємодій на перший етап адгезійного процесу. Виявлено високі кореляційні залежності між експериментально визначеним показником адгезії та теоретично розрахованими дебаївським радіусом і поверхневим потенціалом еритроцитів при варіюванні концентрації NaCl. Показано, що присутність двовалентних катіонів зменшує кількість адгезованих лактобактерій на еритроцитах, що свідчить про те, що адгезивні молекули даних клітин не активуються цими катіонами. За допомогою методу спектрофотометрії виявлено різноспрямований вплив іонів Са2+ та Mg2+ на поверхневий заряд еритроцитів та лактобактерій. На основі математичної моделі обчислено імовірність установлення зв’язку між лактобактеріями та еритроцитами в залежності від концентрації іонів кальцію в середовищі. Встановлено вплив катіонів Ca2+ на адгезійного процесу. Досліджено вплив різних кріопротекторів на поверхневий заряд еритроцитів та їх адгезивну здатність.

Опис

Ключові слова

міжклітинна адгезія, еритроцити, S. thermophilus, поверхневий заряд клітини, кріоконсервація клітин

Бібліографічний опис

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук