Географічні засади проектування місцевої екологічної мережі у басейні р. Оскіл

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

В контексті активізації в Україні виконання «Європейської стратегії збереження ландшафтного та біологічного різноманіт тя» актуальність набуває дослідження ландшафтної структури території, у межах якої проектується екологічна мережа. Основний зміст дослідження стосується вияву конфліктів природокористування.

Опис

Ключові слова

екологічна мережа, Оскільський природний коридор, індекс антропогенного впливу на територію, конфлікти землекористування

Бібліографічний опис

Ігнатьєв С.Є. Географічні засади проектування місцевої екологічної мережі у басейні р. Оскіл / С.Є. Ігнатьєв, Т.С. Чорногор, О.С. Юр’єва // Проблеми безперервної географiчної освiти i картографiї: збiрник наукових праць / Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна. – Х.: Видавництво ХНУ iм. В.Н. Каразiна; Iнститут передових технологiй, 2008. – Вип.8. – С.