Certain Problems of Forming Organizational Principles of National Youth Associations in Ukraine in 1917

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

Дана стаття присвячена дослідженню організаційних засад, на яких ґрунтувалася діяльність перших молодіжних гуртків, які були створені у 1917 році після повалення російського самодержавства Визначається вплив політичної ситуації того часу на становлення молодіжного руху. Особлива увага приділяється аналізу зв’язків різноманітних за політичними орієнтирами партій та юнацьких об’єднань. Основною метою своєї діяльності вони вважали створення масової молодіжної загальноукраїнської організації. Саме на вирішенні зазначеної проблеми була зосереджена організаційна діяльність юнацьких спілок. Предлагаемая статья посвящена исследованию организационных принципов, присущих первым молодежным кружкам, созданным после свержения самодержавия в России в 1917 году. Определяется влияние политической ситуации того времени на становление молодежного движения. Особое внимание уделяется анализу связей между различными по своей политической ориентации партиями и молодежными объединениями. Основной целью своей деятельности они считали создание массовой молодежной всеукраинской организации. Организационная деятельность юношеских организаций была направлена именно на решение этой проблемы. The article focuses on the research of the organizational principles which formed the basis for the earliest youth groups created in 1917 after the overthrow of the Russian autocracy. It also determines how the political situation of that time influenced the formation of the youth movement. Special attention is paid to analyzing relationships of parties and youth groups which had politically diverse orientations. They considered creation of an all-Ukrainian mass youth organization to be the main purpose of their activity. It was the solution of the above-mentioned problem that the organizational activity of youth associations was focused on.

Опис

Ключові слова

юнацтво, молодіжний рух, організація національних гуртків, юношество, молодежное движение, создание национальных кружков, youth, youth movement, organization of national societies

Бібліографічний опис

Khoroshev O. M. Certain Problems of Forming Organizational Principles of National Youth Associations in Ukraine in 1917 / O. M. Khoroshev // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - 2014. - № 1138: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. - Вип. 19. - P. 69-72.