Німецька національна меншина Харкова в культурно-освітньому житті міста (ХІХ ст.)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

Стаття присвячується вивченню проблем існування представників німецької національної меншини в Харкові ХІХ ст. в контексті тогочасних культурно-освітніх процесів. Досліджено вплив даної етнічної групи на розповсюдження ідей просвітництва, її вплив на розвиток освіти і культури регіону в окреслений період. Статья посвящается изучению проблемы существования представителей немецкого национального меньшинства в Харькове ХІХ в. в контексте культурно- образовательных процессов того времени. Исследовано влияние данной этнической группы на распространение идей просвещения, ее влияние на развитие образования и культуры региона в очерченный период. The article is devoted to studying the problems being representatives of the German minority in Kharkiv XIX century in the context of cultural and educational processes. The effect of this ethnic group to spread the ideas of the Enlightenment and its influence on the development of education and culture in the region specified period of time.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History, національна меншина, Харківський університет, культурно-освітні процеси, евангелістсько-лютеранська община, national minority, Kharkov University, cultural and educational processes, Evangelical-Lutheran community

Бібліографічний опис

Філатова О.Є. Німецька національна меншина Харкова в культурно-освітньому житті міста (ХІХ ст.) / О. Є. Філатова // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. – Х., 2013. – Вип. 16. – С. 203-210.