Взаємозв’язок властивостей темпераменту і особистісних особливостей з копінг-стратегіями в студентів різної статі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

SOCIAL SCIENCES, властивості темпераменту, особистісні особливості, копінг-стратегії, кореляційний аналіз, регресійний аналіз, предиктор, personal characteristics, temperament properties, coping strategies, correlation analysis, regression analysis, predictor

Бібліографічний опис

Єлізєва, А.В. Взаємозв’язок властивостей темпераменту і особистісних особливостей з копінг-стратегіями в студентів різної статі : кваліфікаційна магістерська робота студентки 2 курсу, спеціальності 053 – Психологія / А.В. Єлізєва; Науковий керівник Ю.А. Гімаєва. – Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2023. – 64 с.