Місце Харківської області в торговельному обслуговуванні населення України

Ескіз недоступний

Дата

2014-06-20

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

В статті розглядається місце Харківської області в торговельному обслуговуванні населення України. Наводяться визначення поняття «торговельне обслуговування», підприємства, що включають це поняття. Аналізується динаміка чисельності об’єктів роздрібної торгівлі Харківської області та України. Досліджується структура роздрібної торгівлі України та Харківської області. Проранжовано показники, що визначають торговельне обслуговування населення по Україні. Аналізується рейтинги показників розвитку торговельне обслуговування населення Харківської області.

Опис

Потенціал сучасної географії у розв’язанні проблем розвитку регіонів: Матеріали Міжнародної наук.-практ. молодих вчених, присвяченої 95-річчю Національної академії наук України, 3 – 5 жовтня 2013 р., м. Київ, Україна. – Київ: Логос, 2013

Ключові слова

торговельне обслуговування населення, об’єкти роздрібної торгівлі, магазини, роздрібний товарооборот, напівстаціонарні об’єкти торгівлі, ринки, торговельні центри

Бібліографічний опис