Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Медицина». Випуск 39

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Вісник містить статті, про актуальні питання сучасної експериментальної та клінічної медицини. Затверджено до друку рішенням Вченої ради ХНУ імені В. Н. Каразіна (протокол № 13 від 26.08.2020).

Опис

Journal contains articles about topical issues of modern experimental and clinical medicine. Approved for publication by the Academic Council of V. N. Karazin KhNU decision (protocol №13 from 08.26.2020).

Ключові слова

Research Subject Categories::MEDICINE, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education

Бібліографічний опис

Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Медицина». Випуск 39. – Харків, 2020. – 136 с.