Територіальні особливості мобільного зв’язку Харківської області

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012-12

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУ імені В.Н. Каразіна, геолого-географічний факультет, кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства

Анотація

В статті розглядаються особливості мобільного зв’язку, проведено аналіз його розвитку в Харківській області. Виявлені особливості використання мобільних систем. Встановлено забезпеченість людей мобільним зв’язком на території Харківської області. Виділені й охарактеризовані основні види мобільного зв’язку. Показано значення мобільного зв’язку для розвитку телекомунікаційних послуг Харківського регіону. Виділені перспективи розвитку сфери телекомунікаційних послуг Харківщини, як стратегічно важливого елемента економіки регіону.

Опис

Ключові слова

зв'язок, стільниковий зв'язок, мобільний зв'язок, транкінговий зв'язок, пейджинговий зв’язок,, телекомунікаційні послуги

Бібліографічний опис

Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний збі-рник наукових праць. – Харків: Харківський національний уні-верситет імені В.Н. Каразіна, 2012. – Вип. 13 (2). – с.222 – 227