Організаційно-правові основи управління публічними фінансами в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019-10-04

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харків, 2019. У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і наведено нове вирішення наукової проблеми – визначення сутності загальних правових і головних організаційних засад у галузі управління публічними фінансами та сформульовано напрями їх удосконалення в України. У роботі обґрунтовано авторський підхід щодо доцільності комплексного визначення поняття «управління публічними фінансами», складниками якого є такі компоненти: галузь публічного адміністрування, функції, публічний інтерес, правові основи, сукупність суб’єктів управління. Зазначені вище положення зумовили методологічні засади подальшого дослідження проблематики фінансової галузі публічного управління, яка упорядковується засобами адміністративного права. Зроблено акцент на залежності категорій «публічні фінанси», «управління публічними фінансами», «публічна фінансова система», «публічна фінансова діяльність», «обіг публічних фінансів».

Опис

Ключові слова

публічні фінанси, управління публічними фінансами, публічна адміністрація, інструменти публічного адміністрування, публічний інтерес, правовий інститут, адміністративно-правовий режим, адаптація законодавства

Бібліографічний опис