Аспірантська практика

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023-05-17

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Навчально-методичне видання розкриває мету та зміст аспірантської практики, містить методичні рекомендації для здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальністю 292 Міжнародні економічні відносини з питань проходження практики, оформлення звітної документації, висвітлюються різні аспекти проведення аспірантської практики, дидактичні моделі змісту навчання, аспекти виховної роботи зі студентами тощо.

Опис

Ключові слова

практика, аспірантська практика, звіт з практики, методичні рекомендації, вимоги до звіту, щоденник практики, виховний захід, права та обов’язки практиканта, критерії оцінювання практики, звітна документація з практики, оформлення рисунків, оформлення звіту, психолого-педагогічна характеристика, завдання аспірантської практики, мета практики, етапи аспірантської практики, результати аспірантської практики, залікове заняття, взаємовідвідування занять, мікродослідження

Бібліографічний опис

Аспірантська практика : методичні рекомендації до виконання (для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини») / Уклад. Л. І. Григорова-Беренда. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2023. – 52 с.