Щодо проблеми правового регулювання колективних трудових правовідносин в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012-04-27

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Моісеєнко Максим Костянтинович – студент-спеціаліст юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Опис

Ключові слова

колективні трудові відносини, профспілка, роботодавець, працівник, трудовий колектив

Бібліографічний опис

Моісеєнко М.К. Щодо проблеми правового регулювання колективних трудових правовідносин в Україні / Максим Костянтинович Моісеєнко // Від громадянського суспільства – до правової держави: Тези VIІ Міжнародної наукової Internet-конференції студентів та молодих вчених. 27.04.2012. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012: http://dspace.univer.kharkov.ua «юридичний факультет»; http://www - jurfak.univer.kharkov.ua «наукове життя // конференції та інші наукові заходи. – С. 319–323