«Нова релігійність» Івана Багряного

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

К.: «Смолоскип»

Анотація

Сучасне українське літературознавство характеризується прагненням дослідників якомога швидше заповнити той методологічний вакуум, що утворився внаслідок багаторічного панування в науці базованих на марксистсько-ленінському світогляді й соціально заанґажованих інтерпретаційних підходів до аналізу літературного твору. Структуралізм, семіотика, герменевтика, психоаналітичні й феміністичні студії та безліч інших зарубіжних методів і підходів до дослідження твору стали активно засвоюватися вітчизняними науковцями, перетворюючи літературознавство на свого роду мистецтво, а аналіз тексту — на своєрідний творчий процес, цікавість якого полягає в застосуванні нетрадиційних комбінацій методів, у пошуках нових кутів зору для аналізу художнього тексту. Крім ознайомлення із сучасними літературознавчими стратегіями, відбувається й процес повернення до традиційних ідеологічних концептів. Одним із таких феноменів світової та української літератури є релігійний дискурс, який зазвичай пов’язують зі старою українською літературою або з літературою ХІХ століття (Г. Квітка-Основ’яненко, Т. Шевченко), тимчасом як література ХХ століття містить у своїх текстах велику кількість своєрідних релігійних моделей, які часто залишаються поза увагою академічної науки. У необхідності виявити і дослідити вплив релігійного елементу на поетику І. Багряного й полягає актуальність даної роботи. Комплексне дослідження текстів І. Багряного у сфері «нової релігійності» дозволяє розкрити основи художнього мислення І. Багряного, образи його героїв, художній стиль.

Опис

Ключові слова

«нова релігійність», Багряний І., сучасне українське літературознавство, релігійні пошуки української літератури, літературний герой Івана Багряного, мученицьке наслідування Христа

Бібліографічний опис

Балаклицький М.А. «Нова релігійність» Івана Багряного : Монографія. – К.: «Смолоскип», 2005. – 167 с. Бібліогр.: с. 151-165.