Громадянське суспільство: проблеми визначення та періодизації розвитку в українському контексті

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

У статті висвітлюються підходи до визначення громадянського суспільства, його ролі в державній політиці та даються варіанти його періодизації. Автор розглядає розвиток громадянського суспільства в Україні як процес, що має свою логіку та традиції, включаючи формування громадянських теорій та структур у ХІХ – першій половині ХХ ст., комуністичну та власно незалежницьку стадії. Також визначаються головні етапи й особливості становлення громадянського суспільства в незалежній Україні. The article highlights the approaches to the definition of civil society, its role in public policy and provides options for its periodization. The author examines the development of civil society in Ukraine, as a process with its own logic and traditions, including the formation of civic structures and the theories of the XIX - first half of the XX century, а communistic and independent stages. Also there is defined main periods and special features of civil society development in modern independent Ukraine.

Опис

Ключові слова

Social sciences, Political science, громадянське суспільство I II III, третій сектор, становлення громадянського суспільства, громадські організації, civil society, the third sector, stages of development of civil society, civic organizations

Бібліографічний опис

Біденко Ю.М. Громадянське суспільство: проблеми визначення та періодизації розвитку в українському контексті / Ю.М. Біденко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія „Питання політології” – № 984. – 2011. – С. 217-132