До методики картування видів урбанофлори (на прикладі м. Харкова)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Донецк: Донецкий ботанический сад НАН Украины

Анотація

Розроблена картографічна основа м. Харкова для картування видів урбанофлори. За допомогою програм-ного забезпечення ArcGі 9.3 створені геоінформаційні шари даних (межа міста, річки, водоймища, залізни-ці) і шари функціонального зонування міста (лісопаркова і паркова зони, забудовані ділянки: одно- і багато-поверхова забудова, промислові території, рудеральні екотопи, пустирі), які формують карту-основу.

Опис

Ключові слова

урбанофлора, ГІС-технології, геоінформаційні шари, сітковий метод

Бібліографічний опис

Звягінцева К.О. , Сінна О.І. ДО МЕТОДИКИ КАРТУВАННЯ ВИДІВ УРБАНОФЛОРИ (НА ПРИКЛАДІ М. ХАРКОВА // Промышленная ботаника. Сборник научных трудов. – Донецк: Донецкий ботанический сад НАН Украины. – 2012 г. – Вып.12. – С. 96-99.