Комп’ютерне картографування біоенергетичного потенціалу України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Метою статті є аналіз особливостей картографування біоенергетичного потенціалу України на різних рівнях територіального охоплення.

Опис

Ключові слова

комп’ютерне картографування, біоенергетичний потенціал України, картографування біоенергетичного потенціалу

Бібліографічний опис

Третьяков О.С. Комп’ютерне картографування біоенергетичного потенціалу України / О.С. Третьяков, О.О. Ачкасова, А.С. Болтенков // Проблеми безперервної географiчної освiти i картографiї: збiрник наукових праць / Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна. – Х.: Видавництво ХНУ iм. В.Н. Каразiна; Iнститут передових технологiй, 2008. – Вип.8. – С.