Оберегові образи в українських колискових піснях

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті розглядаються основні оберегові образи, що зустрічаються в текстах українських народних колискових пісень, - колиска, кіт, гулі, святі та ін. Особлива увага приділяється амбівалентному образу дитячої колиски. Простежується роль істот, які приходять з позитивного чи негативного простору, на долю дитини. Дослідивши оберегові образи, доходимо висновку, по-перше, про їх тісний зв'язок з давніми міфологічними віруваннями українців, по-друге, про їх поліфункціональність у колисанках, по-третє, про тісний зв'язок цього жанру з іншими жанрами фольклору, зокрема обереговими замовляннями.

Опис

In the article the texts of the Ukrainian folk lullabies are reviewed. They are: a cat, doves, saints, etc. A special attention is paid to ambivalent image of the child's cradle. The role or the creatures, which come from positive or negative spaces to the child's fate are analysed. After a research of the guard images we came to the conclusion that: firstly, they are closely connected with the ancient mythological beliefs oh Ukrainians; secondly, they are polyfunctional in the lullabies and thirdly, this genre has close connection with other folk genres, for example, with the guard spells.

Ключові слова

оберег, колискова пісня, колиска, позитивний простір, негативний простір

Бібліографічний опис

Хомік О.Є. Оберегові образи в українських колискових піснях / О.Є. Хомік // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2009. – № 846. Сер.: Філологія. – Вип. 56. – С. 155 – 160.