Виробнича практика: методичні рекомендації до проходження виробничої практики для здобувачів 3-го курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

Ескіз недоступний

Дата

2021-10-18

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Методичні рекомендації до проходження виробничої практики для здобувачів 3-го курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 291 «Міжнародні відносини суспільні комунікації та регіональні студії» ОП «Міжнародні відносини» денної форми навчання містять загальні положення щодо організації, проходження та захисту виробничої практики, детальний опис всіх структурних складових практики, порядок складання, оформлення та захисту звіту про проходження виробничої практики та критерії оцінювання. Наводяться зразки документів, що використовуються під час проходження та захисту практики. Для здобувачів, керівників практикою від бази практики та університету та членів комісії із захисту практики.

Опис

Методичні рекомендації

Ключові слова

виробнича практика, міжнародні відносини

Бібліографічний опис

Виробнича практика: методичні рекомендації до проходження виробничої практики для здобувачів 3-го курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» ОП «Міжнародні відносини» денної форми навчання / Уклад. Я.В. Юдіна – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2021. – 27 с.