Електоральна система в поділених суспільствах: досвід для України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

Анотація

Стаття присвячена розгляду прийнятній для поділених суспільств електоральній системі, а також її основним складовим. Наведено, які елементи електоральної системи впливають на партійну та політичну систему в цілому. Визначено, що для України найбільш прийнятною виборчою системою є помірно пропорційна система, яка не викликає значну фрагментацію суспільства, в той же час дає найбільшим суспільно-політичним групам бути представленими у владі.

Опис

Ключові слова

електоральна система, поділені суспільства, пропорційна система виборів, электоральная система, разделенные общества, пропорциональная система выборов, electoral system, divided society, proportion representation

Бібліографічний опис

Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна “Питання політології”. – 2010.- № 912.- С.128-134.