Математико-статистичні методи обробки даних як інструмент географічних досліджень

Ескіз недоступний

Дата

2014-06-26

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Сучасні географічні дослідження все частіше спрямовані на практичне розв’язання актуальних проблем, особливо це стосується суспільно-географічних досліджень. Тож, одночасно із стрімким розвитком науки, інтеграцією окремих її галузей, активно розвивається методологія суспільної географії. Новий соціальний запит формує необхідність комплексних досліджень, що зумовило впровадження в суспільну географію математико-статистичних методів досліджень.

Опис

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми природничих наук та методики викладання» (до 80 річниці від дня створення природничо-географічного факультету): Матеріали доповідей / за загальною редакцією І.В. Марисової. – Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, 2013. – 244 с.

Ключові слова

дослідження, географія, математико-статистичні методи, геоінформація

Бібліографічний опис