Територіальні особливості розвитку фермерського господарства в Харківській області як форми малого підприємництва

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012-12

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУ імені В.Н. Каразіна, геолого-географічний факультет, кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства

Анотація

В статті досліджуються питання розвитку фермерського господарства в Харківській області. Дається характеристика динаміки кількості фермерських підприємств у регіоні. Розглядається зайнятість населення та оплата праці робітників фермерських господарств. Аналізуються територіальні особливості виробництва та реалізації основних сільськогосподарських культур (зернових та зернобобових культур, цукрових буряків, соняшнику) фермерськими господарствами. Встановлюються особливості фінансових результатів діяльності фермерства в районах області.

Опис

Ключові слова

фермерське господарство, мале підприємництво, сільськогосподарські культури

Бібліографічний опис

Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний збі-рник наукових праць. – Харків: Харківський національний уні-верситет імені В.Н. Каразіна, 2012. – Вип. 13 (2). – с. 178 – 184