Поняттєвий апарат картографування прикордонних територій

Ескіз недоступний

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

В статье изложен понятийный аппарат, используемый при картографировании приграничных территорий, проведён сравнительный анализ понятия «приграничная территория»

Опис

Ключові слова

прикордонна територія, класифікація прикордонних територій

Бібліографічний опис

ПОПОВИЧ Н.В., ПОНЯТТЄВИЙ АПАРАТ КАРТОГРАФУВАННЯ ПРИКОРДОННИХ ТЕРИТОРІЙ // «Географічні дослідження: історія, сьогодення, перспективи: Матеріали щорічної Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів, присвяченої пам’яті професора Г. П. Дубинського (6-8 квітня 2011 р.) . - 2011.