Українська неопатримоніальна демократія: формування, специфіка та тенденції розвитку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Стаття присвячена аналізу українського політичного режиму після Помаранчевої революції в порівняльній теоретичній перспективі. Особлива увага приділяється наслідкам конституційної реформи 2004 р. і формуванню нового типу політичної системи, а саме неопатримоніальної демократії як стандартної модифікації прем’єр- президентского режиму в умовах клієнтелістського середовища, де головним мотивом політики виступає „пошук ренти”. The article is devoted to an analysis of Ukraine’s political regime change after the Orange revolution in theoretical and comparative perspective. Special attention is paid to the consequences of the 2004 constitutional reform for the formation of a new type of political system, namely, neopatrimonial democracy as a standard modification of the premier-presidential regime in a clientelistic setting, in which rent-seeking is the key motive of politics.

Опис

Ключові слова

неопатримоніальна демократія, напівпрезиденціалізм, патронажно-клієнтарна мережа, пошук ренти, neopatrimonial democracy, semi-presidentialism, patron-client network, rentseeking

Бібліографічний опис

Фісун О.А. Українська неопатримоніальна демократія: формування, специфіка та тенденції розвитку / О.А. Фісун // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія „Питання політології” – № 984. – 2011. – С. 45-51