Співсуспільна демократія А. Лійпгарта: ключові особливості та інституціональні механізми

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

Анотація

Стаття присвячена теорії співсуспільної демократії А.Лійпгарта, її основним характеристикам та елементам. А.Лійпгарт протиставляє мажоритарній моделі демократії співсуспільну, й визначає, які з інститутів демократії є найбільш сприятливими для суспільств з гострими розмежуваннями. Зроблена спроба розглянути співсуспільну демократію як можливу модель для України.

Опис

Ключові слова

співсуспільна демократія, мажоритарна демократія, інституціональний дизайн, велика коаліція, пропорційне представництво, автономія, сообщественная демократия, мажоритарная демократия, институциональный дизайн, большая коалиция, пропорциональное представительство, автономия, consociational democracy, majoritarian democracy, institutional design, grand coalition, proportional representation, autonomy

Бібліографічний опис

Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна „Питання політології”. – 2008. – № 825.– С. 88-94.