Основи міжнародної безпеки : методичні рекомендації до семінарських занять та самостійної роботи (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» освітньої програми «Міжнародні відносини та регіональні студії»)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна

Анотація

Методичні рекомендації до семінарських занять та самостійної роботи розроблені для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» (освітня програма «Міжнародні відносини та регіональні студії») і розкривають питання, пов’язані з вивченням курсу «Основи міжнародної безпеки»: підготовка до семінарських занять, самостійної роботи студентів, проміжного та підсумкового контролю, а також рекомендовану літературу та глосарій базових термінів. Видання також містить тематичний план курсу, методи навчання та критерії оцінювання, схему нарахування балів, шкалу оцінювання.

Опис

Навчальне видання

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES, методичні рекомендації, семінарські заняття, самостійна робота, суспільні комунікації, регіональні студії, міжнародні відносини, основи міжнародної безпеки, тематичний план курсу, методи навчання, критерії оцінювання, схема нарахування балів, шкала оцінювання

Бібліографічний опис

Основи міжнародної безпеки : методичні рекомендації до семінарських занять та самостійної роботи (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» освітньої програми «Міжнародні відносини та регіональні студії») / уклад. Л. В. Кучечук. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2022. – 36 с.