Олімпія де Гуж і боротьба жінок за свої права у Франції XVIII століття

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012-04-27

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Євтушенко Олена Сергіївна – студентка 6 курсу юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Опис

Ключові слова

рівність, боротьба жінок за свої права, Олімпія де Гуж, Декларація прав жінки і громадянки 1791р.

Бібліографічний опис

Євтушенко О.С. Олімпія де Гуж і боротьба жінок за свої права у Франції XVIII століття / Євтушенко Олена Сергіївна // Від громадянського суспільства – до правової держави: Тези VIІ Міжнародної наукової Internet-конференції студентів та молодих вчених. 27.04.2012. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012: http://dspace.univer.kharkov.ua «юридичний факультет»; http://www - jurfak.univer.kharkov.ua «наукове життя // конференції та інші наукові заходи. – С. 168–170